Гар эрүүл мэндийн зорилтот хуудас

Гар эрүүл мэндийн зорилтот хуудас

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 375 тоот тушаалын 6- * Хяналтын хуудас нь үйл явцын мөн чанар, учир Гар угаах нөхцөлөө бүрдүүлсэн байдал ТиймHийслэлийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд гарах дэвшил Эpүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах шинэ тогтолцоог энэ удаагийн парламент бий болгов Өөрөөр хэлбэл, эрүүл мэндийн байгууллагууд өмчийн хэлбэр, өвчин эмгэгийнHийслэлийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд гарах дэвшил Эpүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах шинэ тогтолцоог энэ удаагийн парламент бий болгов Өөрөөр хэлбэл, эрүүл мэндийн байгууллагууд өмчийн хэлбэр, өвчин эмгэгийн
Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар » Олон улсын Өвчин эмгэгээс урдчилан сэргийлэхэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох,зөвлөгөө өгөх, мэдээлэл сургалт сурталчилгааны материал, багаж тоног төхөөрөмж хэвлэмэл хуудас зэргийг урьдчилан
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ (ЭМҮШ), ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны дагуу БНСУ-д ажилтан илгээх болон хүлээх авах тухай “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийг хэрэгжүүлэх
ТАНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД- ТАНЫ ГАРТЭрүүл мэндийн газар, Зуунмод хот, Төв аймаг, Улаанбаатар хот, Монгол улс : 70273346 : 70273705
Зорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх зааварЗорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх заавар Амны хаалт зүүх, гар угаах дадлыг хэвшүүлж чадвал халдвараас хамгаалж чадна Тусгай үүргийн онгоц газардлаа
Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар » Олон улсын Өвчин эмгэгээс урдчилан сэргийлэхэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох,зөвлөгөө өгөх, мэдээлэл сургалт сурталчилгааны материал, багаж тоног төхөөрөмж хэвлэмэл хуудас зэргийг урьдчилан
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛСувиллын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 97 3302 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ (ЭМҮШ), ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны дагуу БНСУ-д ажилтан илгээх болон хүлээх авах тухай “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийг хэрэгжүүлэх
Hийслэлийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд гарах дэвшил Эpүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах шинэ тогтолцоог энэ удаагийн парламент бий болгов Өөрөөр хэлбэл, эрүүл мэндийн байгууллагууд өмчийн хэлбэр, өвчин эмгэгийн
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 375 тоот тушаалын 6- * Хяналтын хуудас нь үйл явцын мөн чанар, учир Гар угаах нөхцөлөө бүрдүүлсэн байдал Тийм
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хяналтын хуудасСувиллын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах: 96: 3302: Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас
Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар » Олон улсын Өвчин эмгэгээс урдчилан сэргийлэхэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох,зөвлөгөө өгөх, мэдээлэл сургалт сурталчилгааны материал, багаж тоног төхөөрөмж хэвлэмэл хуудас зэргийг урьдчилан
wwwmohsmnЭрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн нь нийт ажилтны эрүүл мэндийн үзлэгийн талаар мэдээллийн сан бий болгож, ажилтны эрүүл мэнд хариуцсан эмч, тархвар судлаач эмч хяналт
Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар » Олон улсын Өвчин эмгэгээс урдчилан сэргийлэхэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох,зөвлөгөө өгөх, мэдээлэл сургалт сурталчилгааны материал, багаж тоног төхөөрөмж хэвлэмэл хуудас зэргийг урьдчилан
Зорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх зааварЗорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх заавар Амны хаалт зүүх, гар угаах дадлыг хэвшүүлж чадвал халдвараас хамгаалж чадна Тусгай үүргийн онгоц газардлаа
Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар » Олон улсын Өвчин эмгэгээс урдчилан сэргийлэхэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох,зөвлөгөө өгөх, мэдээлэл сургалт сурталчилгааны материал, багаж тоног төхөөрөмж хэвлэмэл хуудас зэргийг урьдчилан
Зорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх зааварЗорчигчийн эрүүл мэндийн хуудас бөглөх заавар Амны хаалт зүүх, гар угаах дадлыг хэвшүүлж чадвал халдвараас хамгаалж чадна Тусгай үүргийн онгоц газардлаа
wwwmohsmnЭрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн нь нийт ажилтны эрүүл мэндийн үзлэгийн талаар мэдээллийн сан бий болгож, ажилтны эрүүл мэнд хариуцсан эмч, тархвар судлаач эмч хяналт
wwwmohsmnЭрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн нь нийт ажилтны эрүүл мэндийн үзлэгийн талаар мэдээллийн сан бий болгож, ажилтны эрүүл мэнд хариуцсан эмч, тархвар судлаач эмч хяналт
wwwmohsmnЭрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн нь нийт ажилтны эрүүл мэндийн үзлэгийн талаар мэдээллийн сан бий болгож, ажилтны эрүүл мэнд хариуцсан эмч, тархвар судлаач эмч хяналт
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ (ЭМҮШ), ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны дагуу БНСУ-д ажилтан илгээх болон хүлээх авах тухай “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийг хэрэгжүүлэх
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАСАжилтны эрүүл мэндийн байдалд 13 Гарын эрүүл ахуй Хуудас 3 21 ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын i хавсралтын 21 Гар угаах дараалал, санамж,
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛСувиллын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах 97 3302 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 375 тоот тушаалын 6- * Хяналтын хуудас нь үйл явцын мөн чанар, учир Гар угаах нөхцөлөө бүрдүүлсэн байдал Тийм