Гарын эрүүл ахуйн тестийн хариу

Гарын эрүүл ахуйн тестийн хариу

№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын№383ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ 7 Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 443 Байгууллагын гадна орчны 50м 13 Гарын эрүүл ахуй Шинжилгээний хариу гартал үлдээх№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын
Засгийн газраас “Ковид-19” цар тахлын үед авч хэрэгжүүлж КОВИД-19 халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг дэмжихээр аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс Эрүүл мэндийн яаманд 709,6 сая төгрөг мөнгөн хэлбэрээр, 651,4 сая төгрөгийн эд
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлт1Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн •Гарын эрүүл ахуй, цэвэрлэгээ, ариутгал, ХХМ, хангамжнөөц, •Шалгуур хуудсыг хариу арга хэмжээ авдаг байх
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт3Гарын эрүүл ахуйн сахилтын ажиглалтын үнэлгээнд тусламж, үйлчилгээнд оролцож байгаа эрүүл мэндийн ажилтныг бүрэн хамруулж, жилд 1-ээс доошгүй удаа үнэлгээ хийж, түвшин тогтоосон
№383ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ 7 Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 443 Байгууллагын гадна орчны 50м 13 Гарын эрүүл ахуй Шинжилгээний хариу гартал үлдээх
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЭрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн эмнэлгийн хог хаягдал түр хадгалах байртай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төвийн тоо АНЭ Тоо 3 8 21 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв СЭМТ
ТАНИЛЦ: Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны 113Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана:
Нөхцөл байдлын мэдээ COVID-19 - Эрүүл Мэндийн ЯамШинэ төрлийн коронавирус 2019 оны 12 сард БНХАУ-д илэрсэн бөгөөд Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагаас амьсгалын замаар дамжих энэхүү өвчлөлийг 2020 оны 2 сард COVID-19 гэж нэрлээд байна
Засгийн газраас “Ковид-19” цар тахлын үед авч хэрэгжүүлж КОВИД-19 халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг дэмжихээр аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс Эрүүл мэндийн яаманд 709,6 сая төгрөг мөнгөн хэлбэрээр, 651,4 сая төгрөгийн эд
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт3Гарын эрүүл ахуйн сахилтын ажиглалтын үнэлгээнд тусламж, үйлчилгээнд оролцож байгаа эрүүл мэндийн ажилтныг бүрэн хамруулж, жилд 1-ээс доошгүй удаа үнэлгээ хийж, түвшин тогтоосон
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЭрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн эмнэлгийн хог хаягдал түр хадгалах байртай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төвийн тоо АНЭ Тоо 3 8 21 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв СЭМТ
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлт1Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн •Гарын эрүүл ахуй, цэвэрлэгээ, ариутгал, ХХМ, хангамжнөөц, •Шалгуур хуудсыг хариу арга хэмжээ авдаг байх
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт3Гарын эрүүл ахуйн сахилтын ажиглалтын үнэлгээнд тусламж, үйлчилгээнд оролцож байгаа эрүүл мэндийн ажилтныг бүрэн хамруулж, жилд 1-ээс доошгүй удаа үнэлгээ хийж, түвшин тогтоосон
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЭрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн эмнэлгийн хог хаягдал түр хадгалах байртай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төвийн тоо АНЭ Тоо 3 8 21 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв СЭМТ
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлт1Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн •Гарын эрүүл ахуй, цэвэрлэгээ, ариутгал, ХХМ, хангамжнөөц, •Шалгуур хуудсыг хариу арга хэмжээ авдаг байх
Нөхцөл байдлын мэдээ COVID-19 - Эрүүл Мэндийн ЯамШинэ төрлийн коронавирус 2019 оны 12 сард БНХАУ-д илэрсэн бөгөөд Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагаас амьсгалын замаар дамжих энэхүү өвчлөлийг 2020 оны 2 сард COVID-19 гэж нэрлээд байна
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт3Гарын эрүүл ахуйн сахилтын ажиглалтын үнэлгээнд тусламж, үйлчилгээнд оролцож байгаа эрүүл мэндийн ажилтныг бүрэн хамруулж, жилд 1-ээс доошгүй удаа үнэлгээ хийж, түвшин тогтоосон
ТАНИЛЦ: Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны 113Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана:
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын
№383ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ 7 Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 443 Байгууллагын гадна орчны 50м 13 Гарын эрүүл ахуй Шинжилгээний хариу гартал үлдээх
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын ХҮЛЭЭН АВАХ 21 “Баталгаажуулах” гэж эрүүл ахуйн гэрчилгээ, мэдэгдэл дээр эрх бүхий албан тушаалт гарын үсэг зурж, огноо, тамга, тэмдэг, индекс дугаар дарж хүчин төгөлдөр болгохыг;
№383ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ 7 Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 443 Байгууллагын гадна орчны 50м 13 Гарын эрүүл ахуй Шинжилгээний хариу гартал үлдээх
Нөхцөл байдлын мэдээ COVID-19 - Эрүүл Мэндийн ЯамШинэ төрлийн коронавирус 2019 оны 12 сард БНХАУ-д илэрсэн бөгөөд Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагаас амьсгалын замаар дамжих энэхүү өвчлөлийг 2020 оны 2 сард COVID-19 гэж нэрлээд байна
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын ХҮЛЭЭН АВАХ 21 “Баталгаажуулах” гэж эрүүл ахуйн гэрчилгээ, мэдэгдэл дээр эрх бүхий албан тушаалт гарын үсэг зурж, огноо, тамга, тэмдэг, индекс дугаар дарж хүчин төгөлдөр болгохыг;